Жүктөлүүдө
TR EN KR RU
02

Өсүмдүктөрдү Коргоо

Козу-карындык илдеттер, бактериялык илдеттер, вирустук илдеттер, отоо-чөптөр жана күрөшүү, практикалык энтомология, курт-кумурскалар менен күрөшүү ыкмалары, пестициддер, интеграциялык коргоо ыкмасы, пестицид токсикологиясы, сакталган продукциялардын зыянкечтери, биологиялык коргоо жана биологиялык агенттер;

01

Бакча өсүмдүктөрү

Жашылча өстүрүүчүлүк, мөмө-жемиш өстүрүүчүлүк, жүзүм өстүрүүчүлүк, күнөсканаларда жашылча өстүрүүчүлүк, гүл өстүрүүчүлүк, өсүмдүк селекциясы, үрөн технологиясы, органикалык продукция өндүрүү, өсүмдүк физиологиясы;

03

Биология

Анатомия, биохимия, биофизика, ботаника, клетка, экология, микробиология, молекулярдык биология, патология, физиология, социобиология, зоология, биология ж.б;

04

Жаратылыш жана экология

Биоартүрдүүлүк жана биологиялык коргоо, экологиялык көрсөткүчтөр, экосистема, экотоксикология, айлана-чөйрөнүн саясаты, дарыя-суу сактагычтарды башкаруу, чек арадагы дарыяларды башкаруу, таштандылар, туруктуу айлана-чөйрөнү калыптандыруу;

05

Тамак аш инженериясы

Тамак-аш химиясы, тамак-аш микробиологиясы, тамак-аш биотехнологиясы, азыктануу билими, ферментация технологиясы, сүт азыктарынын технологиясы, эт азыктарынын технологиясы, мөмө-жемиш жана жашылча азыктарынын технологиясы, май алуу технологиясы, дан технологиясы;

06

Ландшафт дизайны

Пейзаж пландоо жана дизайн, табиятты коргоо, айлана-чөйрөнү башкаруу, пейзаж ыкмалары жана материалдары, айлана-чөйрөнүн таасирин аныктоо, пейзаж башкаруу жана пайдалануу, кооздооочу гүл өстүрүүчүлүк жана сатуу;

07

Суу азыктары

Суунун тазалыгы жана сапаты, балык жана балыкчылык, балык технологиясы, кайра иштетүү, өндүрүү, балыктардын оорулары ж.б;

08

Айыл чарба экономикасы

Айыл чарба кооперативдери, айыл чарба саясаты, айыл чарба маркетинги, айыл чарба финансы, айыл чарба жарнамасы, айыл чарбасын экономикалык башкаруу, тамак-аш экономикасы жана башкаруу, кыштактарды өнүктүрүү социологиясы, эл аралык айыл чарба соодасы, табигый булактар жана айлана-чөйрө экономикасы;

09

Айыл чарба машиналары жана технологиялары

Айыл чарба машиналары, эргономика, инженердик дизайн жана моделдештирүү, жаңылануучу энергия булактары, мал чарбачылык технологиялары, биоэнергия жана биокүйүүчү майлар, туруктуу айыл чарба;

10

Айыл чарба биотехнологиясы

Мал чарбачылык биотехнологиясы, мал чарба асылдандыруу биотехнологиясы, Мал чарба генетикасы, өсүмдүк биотехнологиясы, өсүмдүк генетикасы, өсүмдүк клеткасы, ткандык жана органдык культура өстүрүү, ферменттер жана микробиологиялык биотехнология, тамак-аш биотехнологиясы, микробиологиялык генетика жана биотехнология;

11

Айыл чарба курулуштары жана суугаруу

Сугаруу, дренаж жана талаа түзүү, суу башкаруусу, суунун сапаты жана туздуулук, талааларды бөлүштүрүү жана жайгаштыруу, гидрология, климаттык өзгөрүү, айыл чарба имараттары (күнөсканалар, козу карын өстүрүү кампалары, мал кармоочу сарайлар);

12

Агрономия

Дан эгиндерин өстүрүүчүлүк,чанактуу өсүмдүк өстүрүүчүлүк, техникалык өсүмдүк өстүрүүчүлүк (май, жип, крахмал жана кант алынуучу өсүмдүктөр, дары жана жыттуу чөптөр), жайыт жана тоют өсүмдүк өстүрүүчүлүк, физиология, генетика, селекция, үрөн технологиясы;

13

Топурак таануу жана өсүмдүктү азыктандыруу

Топурактын физикалык абалы, топурактын күрдүүлүгү жана жер семирткичтер, өсүмдүктү азыктандыруу, топурактын химиялык абалы, топурактын пайда болуусу, топуракты класстарга бөлүү жана картасын түзүү, топурак биологиясы жана биохимиясы, топурактын сапаттуулугу, геостатистика, дистанциялык көзөмөл, топурактын жана суунун кирденүүсү, топуракты жана сууну коргоо;

14

Зоотехния

Мал чарбасы жана асыл тукум, өз денесин азыктандырат, мал чарбачылыкта биометрикалык жана генетикасы, малдын ден соолугун коргоо жана ушул сыяктуу темалар.

Tüm Hakları Saklıdır. © 2017