Yükleniyor...
TR EN KR RU

AVRASYA TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ KONGRESİ


 Değerli Tarım ve Doğa Bilimi Dostlarımız,

 

     Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi tarım ve doğa bilimlerinin tüm paydaşlarının bir araya gelmesini arzu ettiğimiz bir kongredir. Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi, genelde Avrupa ve Asya, özelde ise Türkiye ve Kırgızistan’daki tarımsal üretimdeki çeşitli konuların irdeleneceği, tarım sektörü ve teknolojilerinin tüm boyutları ile ele alınacağı, en yeni gelişme ve uygulamaların görüşüleceği bir bilgi alışverişi ve bu alandaki yeni teknolojilerin tartışılacağı ortam olacaktır. Üretimden-tüketime kadar konu ile ilgili tüm paydaşların yer almasını arzuladığımız kongrede Gıda, Tarım, Çevre ve Yaşam Bilimleri ana konular olacaktır.

 

    İnsanoğlunun dünyada varoluşundan buyana tarımsal faaliyetler önemli olmuş; toplumlar daha verimli ve daha zengin tarım toprağı kazanmak için tarih boyunca yarışa girmişlerdir. Artan dünya nüfusuyla birlikte tarım yapılan alanlar ve üretim artmıştır. Ancak günümüzde pek çok ülkede tarım alanları nitelik ve nicelik olarak azalmaktadır. Artan nüfus ve kişi başı daha fazla tarımsal ürüne ulaşma arzusunun yanında tarım alanlarındaki bu azalışlar birim alandan daha yüksek nitelik ve nicelikte ürün alma zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu bağlamda günümüzde tarımsal üretim bilimin ışığında yapılması gereken teknolojik bir uğraş haline gelmiştir.

 

    Var olan kaynaklardan da en etkin şekilde faydalanmak, daha nitelikli ve daha fazla tarımsal değer elde etmek biz değerli bilim insanlarının asıl uğraşı alanı olmuş ve olmaya devam etmektedir. Pek çok ülkede kısmen yerellik arz etse de tarımda problemler benzerlik göstermektedir. Tarihten günümüze pek çok medeniyetin yaşadığı Avrupa ve Asya kıtalarındaki tarımsal problemler ve bu problemlerin çözümüne yönelik araştırmalar bütüncül bir yaklaşımla Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresinde tartışılacak ve sonuçlar çıkarılmaya çalışılacaktır. Kongremizde geniş bir yaygın etki yaratmak için Dünyanın farklı bölgelerinden 19 ülkeden konu uzmanı değerli bilim insanı bilim kurulunda görev almıştır. Ayrıca Kırgızistan ve Türkiye’den dört Üniversitenin ev sahipliği yaptığı “Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi”nde Orta Asya’nın güzel ülkesi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 20-23 Eylül 2017 tarihlerinde buluşmak ümidiyle, saygılarımızı sunarız.

 

Kongre Organizasyon Komitesi

Tüm Hakları Saklıdır. © 2017