Yükleniyor...
TR EN KR RU
02

Bitki Koruma

Bitki fungal, bakteriyel, virüs hastalıkları ve yönetimi, yabancı otlar ve yönetimi, pestisitler, entegre hastalık ve zararlı yönetimi, depolanmış ürün zararlıları, patojen ve bitki ilişkileri, biyolojik kontrol ve benzeri konular.

01

Bahçe Bitkileri

Bağ, meyve, sebze ve süs bitkileri yetiştirme ve ıslahı, örtüaltı yetiştirme, hasat sonrası fizyoloji, muhafaza ve pazarlama, bahçe bitkileri fizyoloji, bahçe bitkileri genetiği ve ıslahı, tohum teknolojisi ve üretimi, organik üretim ve benzeri konular.

03

Biyoloji

Anatomi, Biyokimya, Biyofizik, Botanik, Hücre, Ekoloji, Genetik, Limnoloji, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Patoloji, Fizyoloji, Sosyobiyoloji, Yapısal Biyoloji, Zooloji, Biyoloji ile ilgili diğer konular.

04

Doğa ve Çevre

Alternatif enerji, Biyolojik çeşitlilik, Ekolojik bozulma ve ekosistem restorasyonu, Havza yönetimi, Ekosistem, Çevresel Toksikoloji, Çevre ve Kentleşme, Çevre Eğitimi, Çevre Hukuku ve Felsefesi, Küresel iklim değişikliği, GDO, Kirlilik, Sürdürülebilir tarım ve Kırsal kalkınma, Turizm ve çevre, Doğa ve çevre ile ilgili diğer konular.

05

Gıda Mühendisliği

Gıda kimyası, mikrobiyolojisi ve biyoteknolojisi, beslenme bilimi, fermantasyon teknolojisi, süt et meyve sebze ürünleri teknolojisi, tahıl ve diğer tarla bitkileri ürünleri teknolojisi, ve benzeri konular.

06

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj planlama, peyzaj tasarımı ve yönetimi, doğal ve kültürel kaynakların planlanması ve benzeri konular.

07

Su Ürünleri

Su kalitesi ve kirliliği, balık ve balıkçılık biyolojisi, avlama teknolojisi ve balıkçılık yönetimi, işleme teknolojisi, yetiştiricilik, balık hastalıkları ve benzeri konular.

08

Tarım Ekonomisi

Tarımsal kooperatifler, tarım politikası, tarımsal pazarlama finans, yayım, ve işletme yönetimi, gıda ekonomisi ve yönetimi, kırsal sosyoloji, uluslararası tarımsal ticaret, doğal kaynaklar, çevre ekonomisi ve benzeri konular.

09

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarım makineleri, hassas tarım teknolojileri, ergonomi, mühendislik tasarımı ve modelleme, yenilenebilir enerji, hayvancılık teknolojisi, biyoenerji ve biyoyakıtlar, enerji tarımı ve teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve benzeri konular.

10

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal biyoteknoloji, moleküler biyolojisi ve genetik, bakteriyoloji, genetik mühendisliği, biyoinformatik, enzimoloji ve benzeri konular

11

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Sulama, drenaj ve arazi ıslahı, su yönetimi, su kalitesi ve tuzluluk, arazi toplulaştırması, hidroloji, iklim değişikliği, tarım barınakları ve benzeri konular.

12

Tarla Bitkileri

Tahıllar, yemeklik dane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır mera ve yem bitkileri yetiştiriciliği, tarla bitkileri fizyoloji, tarla bitkileri ve ıslahı, tohum teknolojisi ve organik üretim ve benzeri konular.

13

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak fiziği, kimyası, biyolojisi, verimliliği ve gübreleme, bitki besleme, toprak kalitesi, uzaktan algılama yöntemleri, toprak ve su kirliliği, toprak ve su muhafazası ve benzeri konular.

14

Zootekni

Hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme biyometri ve genetik, hayvan sağlığı ve benzeri konular.

Tüm Hakları Saklıdır. © 2017